dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề+Đáp án tuyển sinh lớp_10_THPT_môn_TOÁN_năm_2010(Quảng Trị) mien phi,tai lieu Đề+Đáp án tuyển sinh lớp_10_THPT_môn_TOÁN_năm_2010(Quảng Trị) mien phi,bai giang Đề+Đáp án tuyển sinh lớp_10_THPT_môn_TOÁN_năm_2010(Quảng Trị) mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 7/8/2010 9:11:50 PM
Filesize: 0.14 M
Download count: 46
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download


SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐỀ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
QUẢNG TRỊ Khóa ngày 24 tháng 6 năm 2010
MÔN TOÁN
ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian : 120 phút (không kể thời gian giao đề)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Câu 1 (1.5 điểm)
Rút gọn biểu thức (Không dùng máy tính cầm tay):
1) 
2)  với 
Câu 2(2.0 điểm)
Giải phương trình (Không dùng máy tính cầm tay):
x2 – 3x + 2 = 0
Giải hệ phương trình (Không dùng máy tính cầm tay):
.
Câu 3 (2.0 điểm)
Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho hàm số y = -x + 4 có đồ thị là đường thẳng (d). Gọi A, B lần lượt là giao điểm của (d) với trục tung và trục hoành.
a) Tìm tọa độ các điểm A và B.
b) Hai điểm A, B và gốc tọa độ O tạo thành tam giác vuông AOB. Quay tam giác vuông AOB một vòng quanh cạnh góc vuông OA cố định ta được một hình gì? Tính diện tích xung quanh hình đó.
Câu 4 (1.5 điểm)
Một xe ôtô tải và một xe du lịch khởi hành đồng thời từ thành phố A đến thành phố B. Xe du lịch có vận tốc lớn hơn vận tốc ôtô tải là 20km/h, do đó nó đến B trước xe ôtô tải 15 phút. Tính vận tốc mỗi xe, biết rằng khoảng cách giữa hai thành phố A và B là 100km.
Câu 5 (3.0 điểm)
Cho tam giác ABC vuông tại A, Kẻ đường cao AH và phân giác BE của góc
ABC (H thuộc BC, E thuộc AC), Kẻ AD vuông góc với BE (D thuộc BE).
a) Chứng minh rằng tứ giác ADHB là tứ giác nội tiếp, xác định tâm O đường tròn
ngoại tiếp tứ giác ADHB (gọi là đường tròn (O)).
b) Chứng minh  và OD song song với HB.
c) Cho biết số đo góc  và AB = a (a > 0 cho trước). Tính theo a diện tích
phần tam giác ABC nằm ngoài đường tron (O).
---------------------------HẾT----------------------------
Họ và tên:…………………………….
Phòng thi:………………SBD……….


ĐÁP ÁN ĐỀ TUYỂN SINH LỚP 10 THPT
Khóa ngày 24 tháng 6 năm 2010
MÔN TOÁN
Câu
Lời giải
Điểm

1
(1.5điểm)
Rút gọn các biểu thức:
1)

2) Với 
Ta có:


0.25đ


0.5đ0,25đ

0,25đ
0,25đ

2
(2.0điểm)
1)Giải phương trình: x2 – 3x + 2 = 0
A = 1, b =-3, c = 2 và a + b + c = 0
Nên phương trình có hai nghiệm: 
2) Giải hệ 
(1) x = 3 + y (3). Thay (3) vào phương trình (2) ta được:
3(3 + y) - 4y = 2 y = 7 (4).
Thay (4) vào (3) ta được: x = 10.
Vậy hệ có nghiệm (x; y) = (10; 7)

0.5đ
0,25
0,25
0,25
0,25

3
(2.0điểm)
a)
*Giao điểm đồ thị với trục tung: x = 0 => y = 4. Toạ độ điểm A(0; 4)
*Giao điểm đồ thị với trục hoành: y = 0 => x = 4. Toạ độ điểm B(4; 0)
b) Quay tam giác vuông AOB một vòng quanh cạnh OA ta được một hình nón.
Hình nón có bán kính đáy r = OB = 4, đường sinh AB = l =  (Do tam giác AOB cân tại O có OA = OB =4)
Diện tích xung quanh hình nón là:
Sxq =  (đvdt)


0.5

0.5

0.5

0.25

0.25


4
(1.5điểm)
Gọi vận tốc Ôtô tải là x (km/h), x > 0 thì vận tốc xe du lịch là x + 20 (km/h)
Thời gian ôtô tải đi từ thành phố A đến thành phố B là
Thời gian xe du lịch tải đi từ thành phố A đến thành phố B là
Vì xe du lịch đến B trước ôtô tải 25