dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Đề thi_CASIO_khu vực_THCS_2001-2008 mien phi,tai lieu Đề thi_CASIO_khu vực_THCS_2001-2008 mien phi,bai giang Đề thi_CASIO_khu vực_THCS_2001-2008 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 6/28/2010 8:39:07 PM
Filesize: 0.80 M
Download count: 4
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
đề thi Khu vực giải toán thcs Trên máy tính cầm tay
Đề thi năm 2001 (Dành cho lớp 6 - 7)

Bài 1. 1) Tính A =
2) Tính B = (6492 + 13 (1802)2 - 13 ( (2 ( 649 (180)2. Đáp số: A = 1987, B = 1.

Bài 2. 1) Viết một quy trình bấm phím để tìm số dư khi chia 18901969 cho 2382001. Tìm số dư đó.
2) Viết một quy trình bấm phím để tìm số dư khi chia 3523127 cho 2047. Tìm số dư đó.
Đáp số: 2227962, 240.

Bài 3. 1) Tính C =
2) Tính D = Đáp số: C = 7,5; D =

Bài 4. 1) Tìm biết

2) Tìmbiết
Đáp số: 6, 25.

Bài 5. 1) Một người gửi vào ngân hàng một số tiền làồng với lãi suất làmột tháng. Biết rằng người đó không rút tiền lãi ra. Hỏi sau n tháng người ấy nhận được bao nhiêu tiền cả gốc lẫn lãi?
áp dụng bằng số: 10000000, 0,8, n = 12.
2) Một người hàng tháng gửi vào ngân hàng một số tiền làồng với lãi suất làmột tháng. Biết rằng người đó không rút tiền lãi ra. Hỏi cuối tháng thứ n người ấy nhận được bao nhiêu tiền cả gốc lẫn lãi?
Cho 1000000, 0,8, n = 12. Hỏi số tiền lãi là bao nhiêu?
Đáp số: 1) 1 + 0,01n ( 11003387 đồng. 2) 542337 đồng.

Bài 6. Theo di chúc, bốn người con được hưởng số tiền 9902490255 đồng chia theo tỉ lệ giữa người con thứ nhất và người con thứ hai là 2 : 3; tỉ lệ giữa người con thứ hai và người con thứ ba là 4 : 5; tỉ lệ giữa người con thứ ba và người con thứ tư là 6 : 7. Hỏi số tiền mỗi người con được nhận là bao nhiêu?
Đáp số: A = 1508950896 đồng, B = 2263426344 đồng, C = 2829282930 đồng, D = 3300830085 đồng.

Bài 7. 1) Lập quy trình bấm phím tính giá trị của liên phân số:
M =
2) Tính ( - M. Đáp số: ( - M = ( - 3( 0,0000000006.

Bài 8. Máy của bạn bị hỏng: hầu hết các phím bị liệt, trừ phím số 2 và các phím + ; - ; ( ; = là còn hoạt động. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể sử dụng nó để biểu diễn ngày 23 – 8 – 2001. Hãy viết quy trình bấm phím biểu diễn các số 23; 8; 2001 chỉ bằng các số 2 và các phím + ; - ; ( ; = .

Bài 9. Cho dãy số 144; 233; ...; + với mọi 2.
1) Hãy lập một quy trình bấm phím để tính 2) Tính
3) (Dành riêng cho lớp 7). Tính chính xác đến 5 chữ số thập phân và điền vào bảng sau:

Đáp số: 28657, 4807526976, 7778742049, 12586269025; 1,61806; 1,61803; 1,61804; 1,61803; 1,61803.

Bài 10. Cho dãy số: khi ( 1.
1) Lập một quy trình bấm phím tính với = 1 và tính
2) Lập một quy trình bấm phím tính với = - 2 và tính
Đáp số: 1) ( 2; 2) = - 2.

Đề thi năm 2001 (Dành cho