dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Hướng dẫn thi học sinh giỏi văn hoá THCS, THPT năm 2010-2011 mien phi,tai lieu Hướng dẫn thi học sinh giỏi văn hoá THCS, THPT năm 2010-2011 mien phi,bai giang Hướng dẫn thi học sinh giỏi văn hoá THCS, THPT năm 2010-2011 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/17/2010 11:40:02 PM
Filesize: 0.06 M
Download count: 6
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
UBND TỈNH QUẢNG TRỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHÚ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ......../GDĐT-GDTrH Đông Hà, ngày 25 tháng 8 năm 2010
V/v thi HSG văn hoá THPT và
THCS năm học 2010 – 2011

Kính gửi: - Trưởng phòng Giáo dục& Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Thực hiện quy trình chỉ đạo năm học 2010 - 2011, Sở Giáo dục & Đào tạo Quảng Trị hướng dẫn thi học sinh giỏi văn hoá THCS, THPT như sau:
A.NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG
I. Đối tượng và điều kiện dự thi
1.Cấp THCS
Học sinh được chia thành hai bảng A, B; trong đó bảng B gồm học sinh các phòng GD&ĐT Hướng Hoá, Đakrông và các trường DTNT các huyện. Bảng A gồm học sinh các phòng GD&ĐT còn lại.
Đối tượng: Là học sinh đang học lớp 9, mỗi học sinh chỉ được dự thi 01 môn.
Điều kiện: Xếp loại hạnh kiểm và học lực HKI từ khá trở lên.
Số lượng thí sinh chính thức trong đội tuyển: 05 học sinh/1môn đối với phòng GD&ĐT TX Quảng Trị, Đakrông và Hướng Hoá; các phòng GD&ĐT còn lại 10 học sinh/1môn.
Số lượng thí sinh tự do: Học sinh THCS đủ điều kiện dự thi có thể đăng kí thi lấy giải cá nhân (không tính giải đồng đội); số lượng thí sinh tự do không quá 20% số lượng thí sinh chính thức.
2. Cấp THPT
Đối tượng: Là học sinh đang học lớp 11, 12; mỗi học sinh chỉ được dự thi 01 môn.
Điều kiện dự thi: Xếp loại hạnh kiểm và học lực năm trước từ khá trở lên.
Số lượng thí sinh chính thức trong đội tuyển: 06 học sinh/1môn (đối với trường có số lớp ( 28 lớp); các trường còn lại 04 học sinh/1môn.
Số lượng thí sinh tự do: Học sinh THPT đủ điều kiện dự thi có thể đăng kí thi lấy giải cá nhân (không tính giải đồng đội); số lượng thí sinh tự do không quá 20% số lượng thí sinh chính thức; riêng trường chuyên THPT Lê Quý Đôn số lượng không quá 20 học sinh/1môn chuyên; 10 học sinh/1môn không chuyên.
II. Hồ sơ dự thi
1. Bản tổng hợp số lượng thí sinh dự thi các môn
2. Thẻ học sinh có dán ảnh, có dấu giáp lai ở ảnh (dùng cho thí sinh khi vào phòng thi)
3. Hai bản Danh sách đội tuyển của từng môn thi theo mẫu sau, có xác nhận của Trưởng phòng GD&ĐT, Hiệu trưởng (Trưởng phòng, Hiệu trưởng chịu trách nhiệm về tính chính xác hồ sơ của học sinh)

SỞ GIÁO DỤC& ĐÀO TẠO DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN DỰ THI HỌC SINH GIỎI
Phòng (trường)……………. LỚP ...........NĂM HỌC .........
ĐỘI TUYỂN MÔN:………………


Stt

Họ và tên

Giới tính

Ngày
Sinh

Nơi sinh
(huyện,tỉnh)
Trường
(đối với PGD)

Dân tộc
Đối tượng
(chính thức//tự do)
Lớp

Xếp loại HL

Xếp loại HK

ĐTB môn dự thi

 III. Nội dung thi
1.Cấp THCS
Môn thi: Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tin học
Thời gian làm bài: 150 phút cho tất cả các môn.
Nội dung thi: Trong phạm vi chương trình THCS đến thời điểm thi và các phần nâng cao đã được các hội đồng môn học thống nhất. .
2.Cấp THPT
Môn thi: Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học, Tin học, Lịch sử, Địa lý, Ngữ văn,Tiếng Anh
(có thi kĩ năng nghe).
Thời gian làm bài: 180 phút cho tất cả các môn.
Nội dung thi: Trong phạm vi chương trình THPT tới thời điểm thi và các phần nâng cao đã được các hội đồng môn học thống nhất.
IV. Xếp giải
1.Giải cá nhân
Điều kiện xếp giải cá nhân: Tổng số điểm thi ( 10 (trên thang điểm 20)
Số lượng giải: không quá 60% tổng số học sinh dự thi (nếu đủ điều kiện 1)
2.Giải đồng đội
Các đội thi chính chức mỗi môn được xép 4 giải đồng đội: giải nhất, giải nhì, giải ba, giải khuyến khích. Điều kiện và cách tính điểm để xếp giải như sau:
Đủ số lượng dự thi ở đội chính thức