dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an Máy tính_Casio_-_Đề_Phòng_Triệu Phong_06-07 mien phi,tai lieu Máy tính_Casio_-_Đề_Phòng_Triệu Phong_06-07 mien phi,bai giang Máy tính_Casio_-_Đề_Phòng_Triệu Phong_06-07 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 6/28/2010 8:33:36 PM
Filesize: 0.03 M
Download count: 5
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU PHONG
PHÒNG GD – ĐT

ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH BỎ TÚI
Họ và tên học sinh: …………………………………………. Trường THCS: ………………………………………………
Năm học 2006 – 2007
Thời gian : 150 phút
Câu 1. Viết quy trình Giải hệ phương trình:
Câu 2. Tìm giá trị lớn nhất của hàm số: f(x) = -3,6x2 + 5,2x – 8,86
Câu 3. Viết quy trình Giải phương trình:

Câu 4. Tìm số dư R của phép chia 109376789325356 cho 123456
Câu 5. Cho sinx = 0,856. Tính 

Câu 6. Viết quy trình Tìm số dư R của phép chia: 
Câu 7. Thực hiện phép tính: 
Câu 8. Viết quy trình Tìm nghiệm gần đúng của phương trình: x9 + x – 7 = 0
Câu 9. Cho tam giác ABC có cạnh a = 12,758; b = 11,932; c = 9,657. Tính độ dài đường phân giác AD của tam giác ABC ?
Câu 10. Cho tam giác ABC ở câu 9. Vẽ thêm các đường phân giác BE, CF. Tính diện tích S1 của tam giác DEF ?
Câu 11. Cho tam giác ABC vuông ở A với AB = 5,76; AC = 6,51. Tính độ dài đường cao AH của tam giác ABC ?
Câu 12. Tính các góc của tam giác ABC theo độ, phút, giây (tam giác ABC câu 11)
Câu 13. Tìm số dư R của phép chia 235678918 cho 253
Câu 14. Tính B = 123456789 x 987654321
Câu 15. Trăm trâu trăm bó cỏ, trâu đứng ăn 5, trâu nằm ăn 3, lụ khụ trâu già 3 con một bó. Tính số trâu mỗi loại ?
Câu 16. Cho U1 = 3, U2 = 7, U3 = 5, Un = Un-1 – 3Un-2 + 2Un -3 (n > 3) Tính U25 ?
Câu 17. Tìm một ước của số 3809783 và có chữ số tận cùng là 9
Câu 18. Cho hai đa thức: 5x3 – 3x + 2 + m và 2x3 + 3x2 – 4x + 10 + n
Với điều kiện nào của m, n thì hai đa thức có nghiệm chung là 0,5 ?
Câu 19. Dân số của một nước là 70 triệu người, mức tăng dân số bình quân mỗi năm là 1,5% . Tính dân số nước ấy sau 5 năm ?
Câu 20. Thực hiện phép tính:Đề thi gồm có 20 câu