dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG mien phi,tai lieu TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG mien phi,bai giang TRUNG ĐIỂM CỦA ĐOẠN THẲNG mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 9/8/2010 4:41:20 PM
Filesize: 0.05 M
Download count: 42
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Kính chào quý thầy giáo ,
cô giáo đã về dự giờ.
Chúc các em học sinh lớp 6C một giờ học tốt.
KIểM TRA BàI Cũ
Trªn tia Ox vÏ hai ®iÓm A, B sao cho OA = 2dm; OB = 4dm.
a) §iÓm A cã n»m gi÷a hai ®iÓm O vµ B kh«ng ?
b) So s¸nh OA vµ AB.
Đ10. Trung điểm của đoạn thẳng.
Tiết 12
1. Trung điểm của đoạn thẳng:
Định nghĩa:
M là trung điểm của đoạn thẳng AB
2. Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng
Ví dụ: Đoạn thẳng AB có độ dài bằng 4cm. Hãy vẽ trung điểm M của đoạn thẳng ấy.
SGK
MA + MB = AB
=>
<

Trên tia AB, vẽ điểm M sao cho AM = 2cm
Cách 2: Gấp giấy.
?
Ta có : MA + MB = AB
MA = MB
Cách 1:
3.Bài tập:
1) Điền từ thích hợp vào chổ trống
2) Bài tập 63/SGK

2)Bài tập 63/SGK: Khi nào ta kết luận được điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB ? Em hãy chọn những câu trả lời đúng trong các câu trả lời sau: Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi:

2)Bài tập 63/SGK: Khi nào ta kết luận được điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB ? Em hãy chọn những câu trả lời đúng trong các câu trả lời sau: Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi:
a) IA = IB
b) AI + IB = AB
c) AI + IB = AB và IA = IB
d) IA = IB =
AB
2


Em sai rồi. Hãy cố gắng hơn.
Tiếp tục
Kết quả
2)Bài tập 63/SGK: Khi nào ta kết luận được điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB ? Em hãy chọn những câu trả lời đúng trong các câu trả lời sau: Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi:
a) IA = IB
b) AI + IB = AB
c) AI + IB = AB và IA = IB
d) IA = IB =
AB
2


Em sai rồi. Hãy cố gắng hơn.
Tiếp tục
Kết quả
2)Bài tập 63/SGK: Khi nào ta kết luận được điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB ? Em hãy chọn những câu trả lời đúng trong các câu trả lời sau: Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi:
a) IA = IB
b) AI + IB = AB
c) AI + IB = AB và IA = IB
d) IA = IB =
AB
2

X

Chúc mừng em đã có câu trả lời đúng.
Tiếp tục
Kết quả
2)Bài tập 63/SGK: Khi nào ta kết luận được điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB ? Em hãy chọn những câu trả lời đúng trong các câu trả lời sau: Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi:
a) IA = IB
b) AI + IB = AB
c) AI + IB = AB và IA = IB
d) IA = IB =
AB
2

X

Chúc mừng em đã có câu trả lời đúng.
Tiếp tục
Kết quả
2)Bài tập 63/SGK: Khi nào ta kết luận được điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB ? Em hãy chọn những câu trả lời đúng trong các câu trả lời sau: Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi:
a) IA = IB
b) AI + IB = AB
c) AI + IB = AB và IA = IB
d) IA = IB =
AB
2

X
- Học thuộc định nghĩa, nắm chắc các kiến thức quan trọng trước khi làm bài tập.
Hướng dẫn về nhà
Hướng dẫn:
- Bài tập 61, 62, 64, 65/SGK;
Bài 60, 61/ SBT.
Hướng dẫn về nhà
I. Các hình: Điểm; Đường thẳng; Tia; Đoạn thẳng; Trung điểm của một đoạn thẳng.
II. Nắm lại các tính chất cơ bản đã học.
III. Trả lời các câu hỏi và bài tập trong SGK/124 để tiết sau ôn tập chương.
- Ôn tập các kiến thức sau để tiết sau ôn tập chương:
Cám ơn các thầy cô giáo đã về dự giờ